Portofoliu

2014-2015

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie

Universitatea Babeș – Bolyai
Universitatea „Babeș – Bolyai”

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Litere
Facultatea de Business
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Jurnalism, CRP Germană
Facultatea de Psihologie – Psihologie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Pedagogie
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea Tehnică
Universitatea Tehnică

Facultatea de Construcții
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Instalații
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură – Horticultură, Peisagistică, Măsurători teritoriale și cadastru
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir


Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Drept


2013-2014

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

Facultatea de Medicină Dentară

Universitatea Babeș – Bolyai
Universitatea „Babeș – Bolyai”

FSEGA Linia Germana
FSEGA Linia Engleza
FSEGA Economia Comertului, Turismului si Servicilor
FSEGA Inforamatica Economica
FSEGA Marketing
FSEGA Finante si Banci
FSPAC Comunicare si Relatii Publice si PUBLICITATE – maghiara
Facultatea de Matematica si Informatica
Facultatea de Ingineria Mediului
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Biologie si Geologie
Facultatea de Psihologie
Facultatea de Litere Litere romana
Facultatea de Litere Litere engleza
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica

Universitatea Tehnică
Universitatea Tehnică

Facultatea de Instalatii
Facultatea de Constructii
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Mecanica
Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Facultatea de Automatica si Calculatoare

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură – Horticultură, Peisagistică, Măsurători teritoriale și cadastru
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism, Inginerie Economica in Agricultura

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Drept